Hotline: 0981 531 541

Tất cả bài viết: danh sách khu công nghiệp tại bắc ninh

Các khu công nghiệp tại Bắc Ninh
Các khu công nghiệp tại Bắc Ninh

Bắc Ninh hiên nay có 15 khu công nghiệp (KCN) tập trung, 1 khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp. Các KCN được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, các hệ thống đường giao


Tất cả có 1 kết quả.

0981 531 541